Automatický analyzátor bodu vzplanutia podľa Clevelanda

Walter Herzog by PAC

HFP 370 - Analyzátor bodu vzplanutia podľa Clevelanda

Automatický analyzátor pre stanovenie bodu vzplanutia podľa Clevelanda je prístroj riadený mikroprocesorom a stanovujúci túto vlastnosť podľa normy ASTM D92 alebo ekvivalentných noriem. 

Oproti modelu HFP 360 predstavuje zjednodušenú, cenovo prístupnejšiu verziu plnoautomatického prístroja. Prístroj je plne automatický a tým zvyšuje produktivitu laboratória.Prístroj má vnútorný tlakový senzor, ktorý slúži pre výpočet korekcie bodu vzplanutia na atmosferický tlak pred uložením do vnútornej pamäte.Pre vyššiu produktivitu je možnosť rozšíriť prístroj o modul HFP 371, ktorý dovoľuje "nasadiť" až 6 vzoriek naraz. Tým sa veľmi zefektívni celkový priebeh merania vzoriek a dochádza tak k veľmi značnej časovej úspore pre laboratórium.