Antek

Analyzátory síry, dusíka a halogenidov

Analyzátor síry, dusíka, halogenidov - MultiTek

Analyzátory dusíka a síry - rad 7090 GC detektor

Analyzátor dusíka - rad 8090 HPLC detektor

Analyzátor síry, dusíka, halogenidov - MultiTek

Antek MultiTek je jediný analyzátor na celom trhu, ktorý umožňuje kombinované meranie obsahu síry, dusíka a halogenidov naraz. Kompaktný, plnoautomatický, a plne konfigurovateľný prístroj, ktorý spĺňa požiadavky dnešnej doby na rýchle, vysokopresné meranie všetkých možných typov vzoriek. Modulárne prevedenie prístroja umožňuje voľbu optimálnej konfigurácie či postupné rozširovanie (N, S, X, N+S, N+X, S+X, N+S+X).Spĺňa požiadavky týchto noriem: ASTM D4629, ASTM D5176, ASTM D5453, ASTM D5762, ASTM D6667, ASTM D7183, ASTM D7359, DIN 38409, EN ISO 20846, ENV 12260, UOP 936, UOP 971, EN 15486.

Pre viac informácií kliknite na link TU.

Analyzátory dusíka a síry - rad 7090 GC detektor

Laboratórne analyzátory pre určenie celkového obsahu dusíka a síry vo všetkých typoch vzoriek. Modulárne prevedenie prístroja umožňuje voľbu optimálnej konfigurácie či postupné rozširovanie (N, S, N+S). Určenie dusíka pomocou chemiluminiscenčného detektora, určenie síry pomocou fluorescenčného detektora. V ponuke je rozsiahle príslušenstvo pre rôzne typy vzoriek. Spĺňa požiadavky noriem: ASTM D5504, ASTM D5623, GPA 2199-99.

Pre viac informácií kliknite na link TU.

Analyzátor dusíka - rad 8090 HPLC detektor

Laboratórne analyzátory pre určenie celkového obsahu dusíka vo všetkých typoch vzoriek, použiteľné ako detektor HPLC metodiky. Modulárne prevedenie prístroja umožňuje voľbu optimálnej konfigurácie či postupné rozširovanie. Určenie dusíka pomocou chemiluminiscenčného detektora. .

Pre viac informácií kliknite na link TU.