Alcor

Analyzátory palív

Analyzátory palív - Špeciálne analyzátory, ktoré automatizujú špeciálne testy pre hodnotenie niektorých kvapalných palív.

MCRT-160

Klasická normovaná skúška - Conradsonov karbonizačný zvyšok - je týmto prístrojom úplne zautomatizovaná. Metóda je ekvivalentná ASTM D 189. Spustenie samotného testu pomocou jedného tlačidla, možnosť merania až 12 vzoriek simultánne naraz. Teplotný rozsah do 775°C, veľkosť vzorky 0,1 - 2 g (v závislosti na obsahu uhlíka - merací rozsah 0,1%-30%) Zabudovaný mikroprocesor automaticky riadi a kontroluje celý priebeh testu.

JFTOT IV (Jet Fuel Thermal Oxidation Tester)

Prístroj slúži na vykonanie jednej z klasických zmluvných skúšok leteckého petroleja a to tepelná oxidačná stabilita podľa ASTM D3241, ISO 6249.