Precision Scientific

On-line systémy na stanovenie nízkoteplotných vlastností palív

Analyzátor na stanovenie bodu zákalu palív

Analyzátor na stanovenie bodu zákalu palív

Prístroj slúži na stanovenie bodu zákalu uhľovodíkových palív, pracujúci v teplotnom rozsahu -65°C...+25°C, s cyklom merania pod 10 minút. Detekcia bodu zákalu sa vykonáva optickým systémom za pomoci monochromatického svetla, pričom predstavuje teplotu ochladenej vzorky, pri ktorej sa vzorka zakalí. Po skončení testu je vzorka automaticky vymenená a nasleduje ďalšie meranie. Tento procesný analyzátor je preto ideálny pre monitorovanie výroby jednotlivých palív. Štandardný výstup merania je analógový výstup 4-20 mA, dodávané v rôznych Ex-prevedeniach.

Analyzátor na stanovenie bodu tuhnutia palív

S týmto analyzátorom je stanovenie bodu tuhnutia kvapalných palív rýchle, presné, spoľahlivé a kontinuálne. Pracovný teplotný rozsah -55°C... +25°C s opakovateľnosťou +/-0,5°C, princíp merania pomocou detekcie tlakových rozdielov vznikajúcich pri ochladzovaní vzorky, cyklus jedného merania v trvaní 5-60 minút v závislosti od zvoleného programu. Tento procesný analyzátor je preto ideálny pre monitorovanie výroby jednotlivých palív. Štandardný výstup merania je analógový výstup 4-20 mA, dodávané v rôznych Ex-prevedeniach.

On-line systémy na stanovenie bodu vzplanutia palív 

Procesný analyzátor pre stanovenie bodu vzplanutia

Tento online analyzátor bodu vzplanutia v uzavretých téglikoch umožňuje kontinuálne meranie uhľovodíkových palív v súlade s normami ASTM D56 (Tag), resp. ASTM D93 (Pensky-Martens), pričom jeden merací cyklus trvá menej ako 7 minút. Analyzátor nepoužíva žiadny katalyzátor, takže je vylúčený vplyv sírnych zlúčenín na meranie. Široký merací rozsah +10°C... 121°C, s opakovateľnosťou +/- 1°C, sofistikované riadenie pomocou mikroprocesoru, štandardný výstup merania zobrazený na monitore alebo analógový výstup 4-20 mA. (viskozita vzorky nesmie byť vyššia ako 220 mPas pri teplote 38°C)

On-line systémy na stanovenie fyzikálnych vlastností palív

Analyzátor tlaku nasýtených pár podľa Reida

Umožňuje procesné stanovenie tlaku nasýtených pár podľa Reida (RVP) benzínov a iných palív v súlade s normami ASTM D4953, D323 s opakovateľnosťou lepšou ako +/- 0,0035 bar. Merací rozsah 0 - 1,5 bar, možnosť výberu z jednotiek psi, bar, kPa, mbar, mmHg. Doba merania 1 cyklu menej ako 6 minút, štandardný výstup merania je 1x analógový výstup 4-20 mA (RVP), dodávané v rôznych Ex-prevedeniach.