Antek

Obsah síry, dusíka

Procesné analyzátory síry a dusíka - rad 6000, 6200

Sú určené pre analýzu kvapalných a plynných vzoriek. Jednotlivé komponenty vychádzajú z koncepcie laboratórnych prístrojov a sú upravené pre náročnú nepretržitú prevádzku. Konfigurácia analyzátorov umožňuje analýzu obsahu dusíka, síry alebo paralelného stanovenia oboch prvkov. Analyzátor je okrem štandardného prevedenia dodávaný i v pretlakovom prevedení a rovnako aj v prevedení pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu. 

Popis prístroja

Procesný analyzátor obsahu dusíka a síry série 6000 je modulárny systém zostavený podľa požiadaviek zákazníka. Umožňuje meranie plynných a kvapalných vzoriek s detekčným limitom 250 ppb (S i N2). Využíva patentovaný princíp "pyro-fluorescencie" pre stanovenie síry (spálenie pri vysokej teplote a následná detekcia SO2 fluorescenčným detektorom) a "pyro-chemiluminiscenciu" pre stanovenie obsahu dusíka (spálenie pri vysokej teplote a následné stanovenie NO2 po ionizácii). Analyzátor pracuje v súlade s normami a technickými požiadavkami pre stanovenie (ASTM D5453 a ASTM D4629).