ISL

MICRODIST™ – Procesná mikrodestilačná jednotka

MICRODIST™ - Procesná mikrodestilačná jednotka

MicroDist™ využíva technológiu rýchlej, vysokopresnej a spoľahlivej mikrodestilačnej metódy používanej v laboratórnych mikrodestilačných jednotkách PMD100/110. Tento analyzátor meria teplotu pár, kvapaliny a percentuálny obsah predestilovaného množstva do 10 minút od začiatku testu.

Meracia cela je automaticky preplachovaná samotnou meranou vzorkou a špeciálny čistiaci program (teplotným šokom) je možné ľubovoľne naprogramovať v časových intervaloch.  

Aplikácia 

MicroDist™ nachádza uplatnenie v petrochemickom priemysle pri optimalizácii výrobného procesu, certifikácii produktov príp. ďalších blendovacích produktov pre benzíny, nafty a iné palivá. Presné výsledky s podrobným popisom destilačných bodov redukujú variabilitu produktov a odpadné produkty.
Z ďalších výhod v porovnaní s online GC systémami (viac ako 18 min analýza) je nutné spomenúť minimálny čas do 10 minút jedného meracieho cyklu. V prípade zmeny produktového portfólia nie je nutná žiadna konfiguračná zmena (žiadna kalibrácia), pričom doplnkovou funkciou prístroja môže byť merania až 3 materiálových prúdov naraz (letecký petrolej, benzín, nafta).Analyzátor MicroDistTM má zabudovaný dusíkový generátor, čiže jedinou podmienkou okrem napájania je prevádzkový stlačený vzduch.
Analyzátor MicroDistTM má zabudovaný dusíkový generátor, čiže jedinou podmienkou inštalácie okrem elektrického napájania je prevádzkový stlačený vzduch. 

Metodiky 

Analyzátor je založený na skutočnej destilácii vzorky, vo výbornej korelácii ku destilačným metodikám ASTM D7345 a D86.

Klasifikácia prostredia: NEC Class 1 Division 1 Groups B, C & D, UL/CSA pending , ATEX - Ex II 2 G Ex px IIC T4