Cambridge Viscosity

Stanovenie viskozity

Patentované, laboratórne viskozimetre výrobcu Cambridge Viscosity sa radia medzi unikátne viskozimetre, ktoré umožňujú plnorozsahové meranie 0,2-20000 cP (mPas) a to pomocou jedného prístroja.

Princíp merania je založený na oscilácií magnetického piestu v teplotne kontrolovanom nerezovom puzdre, spĺňajúc podmienky normy ASTM D7483.

VISCOlab 3000 viskozimeter

Laboratórny viskozimeter pre meranie viskozity olejov v teplotnom rozsahu -40°C až +180°C, s minimálnym potrebným množstvom vzorky 2 ml. Analyzátor pracuje podľa normy ASTM D7483, teplota sa reguluje zabudovaným termostatom typu Peltier.

VISCOlab 5000 Mikroviskozimete

Mikroviskozimeter určený pre biotechnologické a výskumné laboratória, nakoľko množstvo vzorky potrebné k analýze je približne 75 mikrolitrov. Merací rozsah do 50cP, teplotný rozsah 20-40°C sa kontroluje zabudovaným termostatom.

VISCOlab 4000 viskozimeter

Laboratórny viskozimeter pre meranie viskozity olejov s kontinuálnym meraním teploty / prípadná regulácia externým termostatom/, s minimálnym potrebným množstvom vzorky 2 ml. Analyzátor pracuje podľa normy ASTM D7483.

VISCOlab PVT viskozimeter

Viskozimeter určený pre merania viskozity pri vysokom tlaku a vysokej teplote, s minimálnym potrebným množstvom vzorky 6 ml. Merací rozsah viskozity 0-10000cP, možný pracovný tlak do 1400 bar, teplota do 185°C. Analyzátor pracuje podľa normy ASTM D7483.