Procesné prístroje

Naša spoločnosť je exkluzívnym autorizovaným distribútorom konzorcia PAC Group (AC Analytical Controls, Advanced Sensor, Alcor, Antek, Cambridge Viscosity, ISL, Petrospec, Walter Herzog, Precision Scientific) pre Slovenskú republiku vrátane certifikovaného servisu, zaškolených technikov a plnej aplikačnej podpory uvedených výrobcov.

Obsah síry, dusíka

Nízkoteplotné vlast. palív, bod vzplanutia, tlak pár

Mikrodestilačná jednotka MICRODIST

Procesné , online viskozimetre

Znečistenie vôd ropnými látkami