Advanced Sensors

Procesné analyzátory znečistenia vôd ropnými látkami

HD - 1000

Prenosný analyzátor s jednoduchou sondou pre priame meranie koncentrácie znečistenia vo vodách, ako aj extraktoch. Zabudovaná spektrálna analýza s možnosťou identifikácie typy uhľovodíkov. 

EX - 100, 1000

Kontinuálny monitor ropných látok vo vodách v EX prevedení. Laserom indukovaná fluorescencia, automatické čistenie meracej cely ultrazvukom. Model EX - 1000 navyše umožňuje aj indikáciu typu uhľovodíkov

EX - 100P, 1000P 

Kontinuálny monitor ropných látok vo vodách v EX prevedení, so senzorom priamo v potrubí - in line prevedenie. Laserom indukovaná fluorescencia, automatické čistenie meracej cely ultrazvukom. Model EX - 1000P - so senzorom priamo v potrubí - in line prevedenie, navyše umožňuje aj indikáciu typu uhľovodíkov

EX - 100P2, 1000P2

Analyzátor v porovnaní s modelmi EX 100 P, 1000 P ponúka pripojenie až dvoch senzorov, a teda aj monitorovanie 2 meracích miest súčasne. Model EX - 1000 P2 navyše umožňuje aj indikáciu typu uhľovodíkov

EX - 100M, 1000M 

Kontinuálny monitor ropných látok vo vodách v EX prevedení, laserom indukovaná fluorescencia v kombinácii s videomikroskopom na súčasné monitorovanie pevných častíc v prúde. Model EX - 1000M - oproti modelu EX - 100M ponúka navyše monitorovanie pevných častíc v prúde, a umožňuje aj indikáciu typu uhľovodíkov.

EX - 400M 

Kontinuálny monitor v EX prevedení vybavený videomikroskopom na monitorovanie veľkosti, tvaru pevných častíc, plynových bublín a iných častíc. 

TM - 1000

Kontinuálny monitor ropných látok vo vodách. Laserom indukovaná fluorescencia v kombinácii s hmotnostným spektrometrom umožňuje identifikáciu jednotlivých uhľovodíkov, ktoré sú súčasťou znečistenia.