Laboratórne prístroje iné

Okrem uvedených výrobcov naša spoločnosť dodáva analyzátory ďalších výrobcov


  • sušiarne, inkubátory a vysokoteplotné piecky od firmy Carbolite, U.K.
  • termostatické a viskozimetrické kúpele od firmy Tamson, Holandsko, a Julabo, SRN
  • rotačné viskozimetre typu Brookfield od firmy Viscotech, Španielsko
  • manuálne a automatické prístroje na testovanie ropných produktov Scavini, Taliansko

Refraktometre, polarimetre,
sacharimetre, opt. otáčavosť,
procesné refraktometre

Špecifické analyzátory
pre všetky typy olejov
mazív

Kalorimetre, reaktory

Softvérové systémy a
aplikácie, vzorkovače
na odbery vzoriek