Tannas Corp.


Výrobca Tannas Co. & King Refrigeration, Inc. sa svojou produkciou zameriava na vysokošpecifické prístroje na analýzy olejov, lubrikantov, aditív , prísad a nečistôt a ich fyzikálnych, chemických a mechanických vlastností.

Prehľad ponúkaných prístrojov nájdete : TU Tannas prehľad

Požadovaný test pre motorové oleje (API SJ, SM, SAE J300, ASTM D4485, ILSAC GF-2, GF-3 a GF-4). Meranie spĺňa požiadavky podľa ASTM D4683 , D6616.

Analyzátor na stanovenie kinematickej viskozity použitých a starých olejov, pri nízkom šmykovom trení.  

Požadovaný test pre motorové oleje (ILSAC GF-2, GF-3 a GF-4). Je možné meranie podľa nasledujúcich predpisov: 33C (ASTM D6335) a MHT® (ASTM D7097)

Požadovaný test pre motorové oleje (ILSAC GF-2, GF-3 aGF-4). Spĺňa normy: ASTM D5133, ASTM D2983 Brookfield Viscosity  

Rotating Pressure Vessel Oxidation Test (RPVOT). Podľa ASTM D2272, ASTM D4742 a D7098.

Podľa ASTM D5800  

Stanovenie penivosti olejov, podľa ASTM D892, D6082