ROFA Prístroje

EuroDist Systém ROFA (True Boiling Point) 

Vyrobené v ROFA Deutschland GmbH 
Automatická vákuová destilácia do 360°C (predstavuje 420°C pri atm.) v súlade s ASTM normou D2892, možné objemy 1 - 80 litrov, maximálne vákuum 1 Torr. Modulárna konštrukcia zariadenia umožňuje maximálnu flexibilitu, pohodlnosť a jednoduchosť obsluhy a servisu. Tento analyzátor s automatickým podávačom vzoriek (autosamplerom na 20, resp. 28 vzoriek), detekčným systémom ukončenia destilácie, ochranou proti prehriatiu 

systému, kontrolou teploty pomocou Pt snímačov, mikroprocesovo riadenou PID reguláciou a miešaním spolu so sofistikovaným softvérovým vybavením predstavuje špičkový laboratórny prístroj na destiláciu vzoriek vo väčších množstvách. Ako príslušenstvo je možné doobjednať infračervený ohrev, automatický samozhášací protipožiarny systém pri detekcii požiaru, snímače ľahkých frakcií (plynov C4) a následný odber týchto frakcií pomocou debutanizačnej jednotky s kryostatom, odvodňovací systém vzorky a mnoho iného. 

EuroDist Systém ROFA (Potstill)

Vyrobené v ROFA Deutschland GmbH 
Automatická vákuová destilácia (ťažké frakcie, zvyšky) do 400°C (predstavuje 600°C pri atm.) v súlade s ASTM normou D5236, možné objemy 5,5 - 50 litrov, maximálne vákuum 0,1 Torr. Modulárna konštrukcia zariadenia umožňuje maximálnu flexibilitu, pohodlnosť a jednoduchosť obsluhy a servisu. Tento analyzátor s automatickým podávačom vzoriek (autosamplerom na 20, resp. 28 vzoriek), detekčným systémom ukončenia destilácie, ochranou proti prehriatiu systému, kontrolou teploty pomocou Pt 

snímačov, mikroprocesovo riadenou PID reguláciou a miešaním spolu so sofistikovaným softvérovým vybavením predstavuje špičkový laboratórny prístroj na destiláciu tažkých vzoriek vo väčších množstvách. Ako príslušenstvo je možné doobjednať infračervený ohrev, automatický samozhášací protipožiarny systém pri detekcii požiaru, externé dochladzovanie a mnoho iného. 

Vzorkovače ROFA

Vyrobené v ROFA Praha 
Odberové zariadenie ROFA je patentovaným, univerzálnym vzorkovačom pre všetky typy kvapalných produktov z väčších hĺbok. Jeho funkcia je založená na pôsobení gravitačnej a vztlakovej sily. Kombináciou materiálov ako nerez a odolný plast PE je zaistené takmer bezúdržbové používanie vzorkovacieho zariadenia, v prípade použitia na jeden typ kvapaliny nie je nutné dôkladné čistenie, max. preplach nejakým vhodným rozpúšťadlom.

Štandardne vyrábané typy majú objem 100, 250, 500 a 1000 ml, s dĺžkou šnúry 5 m (v prípade potreby na iné rozmery vzorkovača, príp. šnúry, je nutné uviesť požiadavky pri objednávke)  

Stanovenie oxidačnej stability benzínov- IP metóda

Analyzátor ROFOX - EN ISO 7536, ASTM D525, D873

ROFOX Four ze série ROFOX je kompaktní a automatický tester oxidační stability automobilových benzínů se čtyřmi nezávislými zkušebními pozicemi.