Rigaku XRF, XRD


Röntgenové XRF fluorescenčné spektrometre

Túto skupinu tvoria dve veľké podskupiny, a to:

Energodisperzné XRF analyzátory a Vlnovodisperzné XRF analyzátory

NEX CG - Energodisperzný XRF analyzátor

Špičkový EDXRF analyzátor pre nedeštruktívne stanovenie prvkov Na-U , ktorý používa sekundárne terčíky (4 štandardné a jeden voliteľný) na optimalizáciu excitácie jednotlivých prvkov, s možnosťou hélia a vákua v jednom prístroji. Software so širokým možnosťami semi- a kvantitatívnej analýzy. Prístroj má zabudovaný autosampler pre min.10 vzoriek, a je určený pre analýzu práškov, lisovaných tabliet, perál, kvapalín.

Unikátna patentovaná nadstavba prístroja UltraCarry umožňuje stanovenie koncentrácie prvkov v ppb hodnotách vo vodných roztokoch, ktoré plne nahrádza zdĺhavé stanovenie pomocou klasických metód ako AAS alebo ICP.

Pre viac informácií kliknite sem. 

MINI Z séria - Vlnovodisperzný XRF analyzátor

WDXRF analyzátory série MINI-Z poskytujú jednoduché , aplikačné prístroje so všetkými výhodami vlnovodisperzných prístrojov za výnimočne nízku cenu. Ide o verzie pre stanovenie síry v palivách, ďalej stanovenie Si v náteroch, povlakoch, stanovenie Zr (napr. v hliníkových plechovkách) ako aj stanovenie Ni v náteroch , povlakoch, príp. v iných aplikáciach.

Pre viac informácií kliknite sem. 

Primini - Vlnovodisperzný XRF stolný analyzátor

Špičkový vlnovodisperzný XRF analyzátor, ktorý umožňuje nedeštruktívne stanovenie prvkov v rozsahu F - U vo vákuu alebo héliu, s vynikajúcim pomerom výkonu a rozlíšenia vďaka 3 analyzačným kryštálom. Nie je nutné externé chladenie detektroa, prístroj má svoj vysokoúčinný chladič. Software so širokými možnosťami kvalitatívnej, semi- a kvantitatívnej analýzy. Prístroj má zabudovaný autosampler pre min. 6 vzoriek, a je určený pre analýzu práškov, lisovaných tabliet, perál, kvapalín.

Unikátna patentovaná nadstavba prístroja UltraCarry umožňuje stanovenie koncentrácie prvkov v ppb hodnotách vo vodných roztokoch, ktoré plne nahrádza zdĺhavé stanovenie pomocou klasických metód ako AAS alebo ICP. 

Pre viac informácií kliknite sem.  

Supermini - Vlnovodisperzný XRF stolný analyzátor

Najvýkonnejší stolný vlnovodisperzný XRF analyzátor, ktorý umožňuje nedeštruktívne stanovenie prvkov v rozsahu F - U vo vákuu a/alebo héliu, s výkonným 200W rtg žiaričom v kombinácii s 3 analyzačnými kryštálmi dosahuje 4-6 x vyššiu citlivosť ako Primini. Nie je nutné externé chladenie detektora dusíkom, prístroj má svoj vysokoúčinný chladič. Software so širokými možnosťami kvalitatívnej, semi- a kvantitatívnej analýzy. Prístroj má zabudovaný 12-pozičný autosampler a je určený pre analýzu práškov, lisovaných tabliet, perál, kvapalín.

Pre viac informácií kliknite sem. 

Simultix - multikanálový WDXRF analyzátor

Nový rad populárneho simultánneho multikanálového WDXRF analyzátora, ktorý umožňuje nedeštruktívne stanovenie prvkov v rozsahu Be - U , s výkonnou 3kW rtg trubicou a možnosťou až 40 fixných kanálov. Multifunkčný software so širokými možnosťami kvalitatívnej, semi- a kvantitatívnej analýzy. Prístroj má zabudovaný autosampler s voliteľným množstvom pozícii a je určený pre analýzu práškov, lisovaných tabliet, perál, kvapalín aj v online režime.

Pre viac informácií kliknite sem. 

ZSX Primus l + ll - séria WDXRF analyzátorov

Najvyššiu radu WDXRF analyzátorov predstavuje séria ZSX Primus. Model l je so spodnou optikou, ideálny pre kvapalné vzorky, zatiaľčo model ll umožňuje horné ožiarenie vzorky, preto je ideálny pre práškové vzorky. Prístroj umožňuje nedeštruktívne stanovenie prvkov v rozsahu Be - U, s výkonnou 4kW rtg trubicou.

Multifunkčný SQX software so širokými možnosťami kvalitatívnej, semi- a kvantitatívnej analýzy, vrátane mapovania vzorky. Prístroj má zabudovaný autosampler, zabudovaný vlastný chladiaci okruh a je určený pre analýzu práškov, lisovaných tabliet, perál, kvapalín aj v online režime. 

Pre viac informácií kliknite sem. 

Röntgenové XRD difraktometre

MiniFlex™ ll - stolný XRD analyzátor

Kompaktný, jednoduchý XRD analyzátor na jednoduché, účelné aplikácie Vašich vzoriek. 

Pre viac informácií kliknite  sem.