Laboratórne analyzátory

Naša spoločnosť je exkluzívnym autorizovaným distribútorom konzorcia PAC Group (AC Analytical Controls, Advanced Sensor, Alcor, Antek, Cambridge Viscosity, ISL, Petrospec, Phase Technology, Precision Scientific, Walter Herzog, ) pre Slovenskú republiku vrátane certifikovaného servisu, zaškolených technikov a plnej aplikačnej podpory uvedených výrobcov.

Karbonizačný zvyšok,
JFTOT tepelná stabilita
(letecké palivá), iné

Obsah síry, dusíka
v ropných produktoch

Chromatografické aplikácie na analýzu palív

Laboratórne viskozimetre

Destilácia, nízkoteplotné
vlastnosti (bod tuhnutia,zákalu,
kryštalizácie, ...

Analyzátory zloženia palív, bionafty

Destilácia, nízkoteplotné
vlastnosti (bod tuhnutia,zákalu,
kryštalizácie, ...