Laboratórne analyzátory

Naša spoločnosť je exkluzívnym autorizovaným distribútorom konzorcia PAC Group (AC Analytical Controls, Advanced Sensor, Alcor, Antek, Cambridge Viscosity, ISL, Petrospec, Walter Herzog, Precision Scientific) pre Slovenskú republiku vrátane certifikovaného servisu, zaškolených technikov a plnej aplikačnej podpory uvedených výrobcov.

Karbonizačný zvyšok,
JFTOT tepelná stabilita
(letecké palivá), iné

Obsah síry, dusíka
v ropných produktoch

Chromatografické aplikácie na analýzu palív

Laboratórne viskozimetre

Destilácia, nízkoteplotné
vlastnosti (bod tuhnutia,zákalu,
kryštalizácie, ...

Analyzátory zloženia palív, bionafty

Destilácia, nízkoteplotné
vlastnosti (bod tuhnutia,zákalu,
kryštalizácie, ...