Cambridge Viscosity

Stanovenie viskozity

Procesné viskozimetre, snímače a sondy výrobcu Cambridge Viscosity sa radia medzi unikátne procesné viskozimetre, ktoré umožňujú plnorozsahové meranie 0,2-20000 cP (mPas) Princíp merania je založený na oscilácií magnetického piestu, s možnosťou v rôznych prevedeniach do výbušného prostredia.

VISCOpro 2000 viskozimeter

Procesný viskozimeter pre meranie viskozity olejov v potrubí či v cisternách, s meracím rozsahom do 20000 cP, s možnou max. teplotou prúdu do 190°C, a tlakom 70 bar. Zariadenie umožňuje použitie rôznych kompatibilných snímačov rady 3xx a 5xx, výstupy 4-20mA, RS232, či iné.

Viskozimetrické sondy rady 3xx

Rada 3xx predstavuje viskozimetrické snímače vhodné pre analyzátor VISCOpro 2000. Robustné, z nerezu, s rôznymi konfiguráciami či prevedeniami sa väčšinou líšia spôsobom upevnenia na meracie miesto v procese. Ich možný merací rozsah viskozity je do 20000 cP. 

Viskozimetrické sondy rady 5xx

Daná rada je skôr určená pre meranie viskozity v olejovom hospodárstve, nakoľko je možná inštalácia priamo na kompresoroch či turbínach pre efektívne vyhodnotenie procesu starnutia daných olejov. Merací rozsah do 500 cP, teplotný rozsah do +190°C  

VISCOpro 1600 viskozimeter

Procesný viskozimeter pre kontinuálne priemyselné meranie viskozity kvapalín, s meracím rozsahom do 20000 cP, s možnou max. teplotou prúdu do 190°C, a tlakom 70 bar. Zariadenie umožňuje použitie rôznych kompatibilných snímačov rady 3xx a 5xx, výstupy 4-20mA, RS232, či priame pripojenie na regulačné PLC zariadenie.