AC Analytical Controls

Plynová chromatografia

Plynové chromatografy od AC Analytical Controls s aplikačnou nadstavbou pre analýzy nielen petrochemických produktov vrátane ropy, palív, plynov, LPG, a iné.... Uvedené sú len základné systémy, pričom je možné optimalizovať systém podľa požiadaviek zákazníka.

Reformulyzer TM M4

KOMPLETNÁ ANALÝZA ZA 39 MINÚT!

Unikátny plynový chromatograf s viacerými kolónami, ktorý umožňuje kompletnú kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu petrochemických prúdov, ako aj hotových palív vrátane kyslíkatých zlúčenín. Jednotlivé módy spĺňajú požiadavky ASTM D5443, ASTM D6839, EN 14517, IP 382, IP 566, ISO 22854, EN ISO 22854 a iné. Systém je postavený na GC chromatografe Agilent 7890.

SIMDIS - Simulovaná Destilácia

Klasický GC analyzátor s jednou kapilárnou kolónou, ktorý umožňuje stanovenie destilačných charakteristík palív (TBP) až do 750°C. Jednotlivé módy spĺňajú požiadavky ASTM D2887, ASTM D3710, ASTM D5307, ASTM D6352, ASTM D7096, ASTM D7169, ASTM D7213, ASTM D7398, ASTM D7500, EN 15199, EN ISO 3924 a iné. Systém je postavený na GC chromatografe Agilent 7890 s FID detektorom a PTV injektorom.

GAS Analyzers - RGA, NGA

Plynový chromatograf s viacerými kolónami, ktorý umožňuje stanovenie zloženia nielen petrochemických plynov, ale aj zemného plynu , LPG a iných až po C6 frakciu vrátane inertných plynov (N2,H2, O2, He, CO, CO2) a H2S. Jednotlivé módy spĺňajú požiadavky ASTM D1945, ISO 6974, ASTM D2163, ASTM D2504, ASTM D2505, ASTM D2598, ASTM D3588, EN ISO 7941 a iné. Systém je postavený na GC chromatografe Agilent 7890 s FID a TCD detektorom.

DHA Detailed Hydrocarbon Analysis

Klasický GC analyzátor s jednou kapilárnou kolónou, ktorý umožňuje stanovenie zloženia palív až po C15 frakciu. Jednotlivé módy spĺňajú požiadavky ASTM D 5134, D6729,D6730,D6733 a iné. Systém je postavený na GC chromatografe Agilent 7890 s FID detektorom.
Uvedené GC chromatografy sú len základnými možnosťami nami ponúkaných prístrojov. V prípade Vašich aplikačných požiadaviek preto kontaktujte našu spoločnosť.