Teledyne Tekmar


Analyzátory celkového organického uhlíka TOC a dusíka TN

Firma Teledyne Tekmar ponúka 3 typy analyzátorov líšiacich sa od seba rozsahom a použitou metódou oxidácie vzorky. Podľa povahy vzorky je teda možné vybrať optimálnu alternatívu merania, či sa jedná o aplikáciu vo farmaceutickom priemysle alebo o analýzu odpadových vôd.  

www.teledynetekmar.com 

FUSION - Analyzátor celkového organického uhlíka

Princípom oxidácie meranej vzorky je kombinovaná UV - persulfátová metóda. Uplatnenie nachádza predovšetkým pri analýzach ultračistých vôd (farmaceutický priemysel) a vzoriek neobsahujúcich mechanické nečistoty. Merateľný koncentračný rozsah je 2 ppb - 20.000 ppm.

Pre viac informácii kliknite na link TU       

TORCH - Analyzátor celkového organického uhlíka a dusíka

Princípom oxidácie vzorky je vysokoteplotná spaľovacia metóda. Teplota spaľovania je voliteľná v rozsahu od 650°C, merateľný rozsah koncentrácií je 50 ppb - 30.000 ppm. Je vhodný predovšetkým pre analýzy vzoriek odpadových a povrchových vôd. Umožňuje tiež spracovanie vzoriek obsahujúcich mechanické nečistoty až do priemeru 0,8 mm. Mnoho aplikácií vyžaduje TOC a TNb analýzy. TORCH modul meria TN zároveň s TOC použitím chemiluminiscentného detektora v súlade so štandardnými požiadavakami vody ako EN-12260,DIN-EN-ISO 11905-2.

Pre viac informácií kliknite na link TU

 LOTIX - Analyzátor celkového organického uhlíka 

Princípom oxidácie vzorky je vysokoteplotná spaľovacia metóda. Teplota spaľovania je voliteľná v rozsahu od 680-1000°C, merateľný rozsah koncentrácií je 0 - 20.000 ppm. Detektor NDIR najnovšej generácie, zabudovaný 30miestny autosampler, s priamym nástrekom vzorky - bez ventilov.

Pre viac informácií kliknite na link TU

Analyzátory prchavých organických zlúčenín VOC: 

Firma Teledyne Tekmar ponúka niekoľko zariadení na automatizovanú prípravu vzorky s PTC, koncentrátory Purge and Trap, headspace dávkovače a autosamplery, ktoré spolu s GC metodikou umožňujú analýzu prchavých organických zlúčenín v potravinách, pôdach...  

AutoMate Q 40 - príprava vzoriek podľa metodiky QuEChERS

Automatizované zariadenie na prípravu vzoriek podľa metodiky QuEChERS, s následnou možnou detekciou podľa EN 15662 na stanovenie prchavých organických zlúčenín vo vzorkách.

Pre viac informácií kliknite na link TU

AtomX - Automatizovaný systém na prípravu vzorky

Tento systém kombinácie autosamplera a tzv. Purge and Trap techniky, s unikátnou extrakciou metanolom umožňuje následne analýzy VOC vo vodách a pôdach.

Pre viac informácií kliknite na link TU

HT 3 - statický a dynamický headspace

Pre viac informácií kliknite na link TU      

AQUATek 100 - Automatizovaný systém na prípravu vzorky

Tento systém kombinácie autosamplera a tzv. Purge and Trap techniky umožňuje analýzy VOC vo vodách.

Pre viac informácií kliknite na link TU

Stratum PTC - Purge and trap Concentrator

Pre viac informácií kliknite na link TU  

Versa Headspace - Automated headspace vial sampler

Pre viac informácií kliknite na link TU