Bellingham & Stanley RFM

Refraktometre


NOVÉ MODELY A RADY REFRAKTOMETROV
Rada E-Line (80, 90, ATC) Viac info

Prenosné optické refraktometre rady E-line

Prenosné optické refraktometre slúžia na rýchlu a orientačnú analýzu obsahu aktívnej zložky vo vyrábanom produkte. 

V ponuke sú prístroje zahrňujúce kompletný rozsah RI, resp. obsah cukru meraného v jednotkách °Brix. Bežnou aplikáciou je meranie v cukrovarníckom a nápojovom priemysle, ale tiež pri kontrolných meraniach stavu kyseliny v akumulátoroch automobilov a kontrole nemrznúcich kvapalín.  

Prenosné optické refraktometre rady Eclipse

Prenosné optické refraktometre slúžia na rýchlu a orientačnú analýzu obsahu aktívnej zložky vo vyrábanom produkte. V ponuke sú prístroje zahrňujúce kompletný rozsah RI, resp. obsah cukru meraného v jednotkách °Brix. 

Bežnou aplikáciou je meranie v cukrovarníckom a nápojovom priemysle, ale tiež pri kontrolných meraniach stavu kyseliny v akumulátoroch automobilov a kontrole nemrznúcich kvapalín.  

Ponuka zahŕňa širokú škálu typov líšiacich sa navzájom presnosťou stanovenia, rozsahom a obslužným softwérom. Vďaka tejto voliteľnosti a vysokej spoľahlivosti nachádzajú laboratórne refraktometre použitie ako v cukrovarníctve, tak i pri špeciálnych analýzach čistoty chemických produktov.