Parr Instruments


Kalorimetre

Firma Parr ponúka širokú škálu kalorimetrov od klasických manuálnych typov až po plne automatické izoperibolické analyzátory so sofistikovaným softwarom. 

Kalorimeter 6400

Najvyšší rad isoperibolických kalorimetrov ponúka najvyšší stupeň automatizácie a presnosti. Oproti modelu 6300 má navyše zabudovaný termoelektrický okruh chladenia, čím sa šetrí miesto v laboratóriu. Je riadený rozsiahlym obslužným softwarom v českom jazyku, umožňujúcim všetky početné operácie spojené so započítavaním potrebných korekcií, ich dodatočným zadávaním, prepočítavaním predbežných výsledkov, prípadne fixným zadávaním korekcií, ak je ich hodnota známa.

Kalorimeter 6300

Isoperibolický kalorimeter ponúka najvyšší stupeň automatizácie a presnosti. Namiesto manipulácie s celou kalorimetrickou bombou, otváranie, výplach a následne reinštalácia do prístroja, pri tomto kalorimetri postačí jednoduché otvorenie veka prístroja na bajonetový uzáver a samotné naviazanie inicializačnej bavlnky pred samotným spustením testu. Kalorimeter Parr 6300 je plne automatický kalorimeter. Prístroj pracuje v izoperibolickom usporiadaní. Bomba je pevne uložená dnom nahor, hlava je automaticky uzatváraná pneumatickým piestom. 

Je riadený rozsiahlym obslužným softwarom v českom jazyku, umožňujúcim všetky početné operácie spojené so započítavaním potrebných korekcií, ich dodatočným zadávaním, prepočítavaním predbežných výsledkov, prípadne fixným zadávaním korekcií, ak je ich hodnota známa. Prístroj je riadený samostatnou riadiacou jednotkou, ktorá môže obsluhovať až dve samostatné meracie jednotky. 

Kalorimeter 6200

Isoperibolický, mikroprocesorom riadený kalorimeter s kyslíkovou bombou, ktorý však vyžaduje klasickú operáciu s bombou, tzn. jej vybratie a otvorenie po každom teste, následné uzavretie a naplneni kyslíkom pred ďalšou skúškou. Plášť je naplnený vodou je pritom napojený na vodný chladiaci cirkulačný systém. Kalorimeter Parr 6200 je najpredávanejším typom kalorimetra firmy Parr v Českej republike. 

Pracuje v izoperibolickom usporiadaní a je vybavený rovnakým softwarom ako predchádzajúce dva typy. Jedinou manuálnou operáciou v porovnaní s predchádzajúcim typom je mechanické uzatvorenie napevno uloženej kalorimetrickej bomby. Pomer výkon - cena je u tohto kalorimetra najpriaznivejší a v spojení so spoľahlivosťou prístroja je voľba tohto typu optimálnym rozhodnutím. 

Kalorimeter 6100

Kalorimeter Parr 6100 je automatický prístroj s totožným softwarom ako kalorimetre Parr 1266, 1271 a 1281. Umožňuje teda vykonávať všetky operácie s výsledkami, ktoré sú potrebné k výpočtu spaľovacieho tepla a výhrevnosti. Na rozdiel od vymenovaných typov však pracuje v kváziizoperibolickom usporiadaní. Znamená to, že všetky obslužné operácie a výpočty prebiehajú ako v izoperibolickom systéme, kalorimeter má však vzduchový plášť, nie vodný, a stála teplota plášťa je nahradená systémom korekcií, ktoré sú zahrnuté do výpočtu. 

Výkon a presnosť kalorimetra je o poznanie menšia ako u izoperibolických systémov, pre pracovisko s nižším počtom vzoriek (cca 5 za hodinu) je však tento typ úplne dostačujúci a ekonomicky najvhodnejší. Nevyžaduje žiadne pripojenie na vodný chladiaci systém.  

Jednoduchý kalorimeter model 1341

Tento kalorimeter s jednoduchým izolovaným plášťom je vhodný skôr pre didaktické účely. Umožňuje stanovenie širokej škály kvapalných a pevných vzoriek. Jeho inštalácia trvá len niekoľko minút rovnako ako odstavenie v prevádzky. Pre reprodukovateľné zapálenie vzorky je ako voliteľné príslušenstvo k dispozícii inicializačná jednotka. 

Kalorimeter 6725

Semi-mikrokalorimeter určený pre meranie spalného tepla (výhrevnosti) malých množstiev vzorky (25 - 200 mg), merajúci s presnosťou klasických kalorimetrov tepla okolo 1200 cal. Kalorimeter je vybavený 22ml bombou. Výpočet je vykonávaný automaticky, obslužný software umožňuje zaradenie všetkých potrebných korekcií.

Zmiešané reaktory a tlakové nádoby

Ponúkané reaktory sú v objemoch od 100 ml do 19l. Podľa požiadaviek zákazníka je možné zabezpečiť dodávku i nesériových dodávaných reaktorov. Široká ponuka príslušenstva umožňuje vybrať si ekonomickú verziu riešenia problému, ale i prípadný sofistikovaný analyzátor s maximálnou automatizáciou a kontrolou celého procesu. 

Reaktory - séria 4520

Táto séria obsahuje najväčšie reaktory, ktoré je ešte možné používať ako stolové v pracovných objemoch 1000 a 2000 ml. Môžu byť dodané v usporiadaní ako samotesniace, s uzáverom cez O-krúžok pre pracovné teploty do 225 °C, prípadne s plochým teflonónovým tesnením pre pracovné teploty až do 350 °C. Reaktory sú taktiež k dispozícii ako v usporiadaní s pevnou, tak odnímateľnou hlavou.

Reaktory - rad 4530

Táto séria reaktorov sa dodáva v objemoch 1000 a 2000 ml a zariadenie je už namontované na stojane. Uplatnenie nachádza v obtiažnejších aplikáciách ako napr. pri štúdiách polymérov, kde je potrebné použitie silnejšieho miešadla, ktoré je vďaka vlastnému stojanu možné pevne a spoľahlivo uchytiť, prípadne pri aplikáciách vyžadujúcich ďalšie rozšírenie ako sú kondenzátory, plnené kolóny atď., ktoré je tiež možné pripevniť na vlastný stojan. Ten je naviac v prípade požiadaviek možné modifikovať tak, aby sa dal ľahko premiestňovať. 

Reaktory - rad 4540

Reaktory tejto série sa dodávajú v objemoch až 7,5 litrov a poskytujú výborné vybavenie pre poloprevádzkové štúdie. Môžu byť dodané ako so samotesniacim uzáverom cez O-krúžok, tak i s plochým teflónovým tesnením pre vyššie teploty. Dostupné sú modifikácie s pevnou i odstrániteľnou hlavou. Reaktory sú konštruované tak, aby mohli byť otvárané a zatvárané bez odstraňovania valca a bez prídavného ručného zariadenia. Prístroje môžu byť vybavené radom ďalšieho príslušenstva ako kondenzátormi, prídavnými elektromotormi, ohrievaním atď.

Reaktory - rad 4555, 4556

Do tejto série patrí najväčší dostupný zmiešaný reaktor s objemom 18,75 l. Reaktor typu 4556 je vyrábaný v objeme 10l. Reaktory sú k dispozícii len s teflónovým (PTFE) tesnením a odnímateľnou hlavou pre operačné teploty do 350 °C. Sériovo sú tieto reaktory vybavené výpustným ventilom na dne nádoby, aby bola minimalizovaná fyzická námaha. Tieto reaktory sa bežne používajú pre poloprevádzkové účely. 

Reaktory - rad 4570, 4580

Spoločným znakom reaktorov patriacich do tejto série sú vysoké operačné tlaky do 5000 psi (350 bar) a teploty do 500 °C. Navzájom sa líšia objemom ( 1000 - 5,500 ml) a umiestnením jednotlivých ventilov a vstupov a výstupov reaktorov. Pre teploty do 350 °C sa používa teflónové tesnenie, pre vyššie teploty sa používa grafitové.

Reaktory - rad 4590

Reaktorový systém 5000

Vysokotlakový reaktor - 5500

Nezmiešané tlakové nádoby

Nezmiešané tlakové nádoby sa dodávajú v podobných objemoch a pracovných tlakoch ako reaktory. K dispozícii sú i rovnaké typy tesnení a uzáverov a ostatného príslušenstva. 

Nízkotlakové sklenené a kovové reaktory

Používajú sa pri aplikáciách, ktoré nevyžadujú vysoké reakčné tlaky a je vhodné mať vizuálnu kontrolu nad prebiehajúcou reakciou. 

Séria 5100 - Nízkotlakové reaktory

Veľkosť:
5101: 300 ml, 5102: 450 ml, 5103: 600 ml, 5104: 160 ml, 5111: 1000 ml, 5112: 
1500 ml 

Hydrogenačné zariadenie

Výrobca ponúka jednoduché zariadenie pre výskumné a poloprevádzkové účely. 

Shaker Type Hydrogenation Apparatus

Hydrogenizačný miešač Parr poskytuje kompaktný a jednoducho ovládateľný systém pre manipuláciu so vzorkami s katalyzátorom pri tlaku až 5 atmosfér (60 psig) a teplotách do 80 °C. Používajú sa hlavne pre syntetizovanie alebo modifikovanie organických zložiek katalyckou hygrogenáciou, redukciou alebo kondenzáciou, ale sú tiež vhodné pre akékoľvek laboratórne postupy, v ktorých sa kvapaliny a plyny prudko zmiešavajú v sklenom reaktory pri tlaku do 5 atm.