Analyzátory pre stanovenie destilačných charakteristík

Walter Herzog by PAC


Výrobca ponúka semiautomatické ako aj automatické analyzátory pre stanovenie destilačnej krivky pri atmosferickom ako aj zníženom tlaku.

HDA 620 semiautomatická destilačná jednotka

Klasická destilačná semiautomatická jednotka pre analýzy destilačných charakteristík podľa ASTM D86, D1078, STN ISO 3405, iné.

Ohrev je elektrický, ovládaný ručne, chladenie buď vodou, ľadom v zabudovanom kúpeli, prípadne externou chladiacou jednotkou...

OPTIDISTTM automatická destilačná jednotka

Pre potreby atmosférickej destilačnej skúšky vytvorilo konzorcium P.A.C. nový spoločný produkt a to plnoautomatický destilačný prístroj OPTIDIST TM. Tento unikátny destilačný prístroj umožňuje analýzu pomocou jedného tlačidla presne podľa zvolených metodík a postupov (napr. ASTM D86, D1078, STN ISO 3405, iné)

Uvedený analyzátor predstavuje spojenie know-how dvoch výrobcov a to Walter Herzog a ISL, nakoľko plne nahradil predošlé produkty obidvoch výrobcov a to modely HDA627/628 a AD86 5G2 od ISL.

HDV 632 automatická destilačná jednotka za vákua

Prístroj vykonáva destilačnú skúšku vzoriek vyžadujúcich testovanie pri zníženom tlaku podľa ASTM D 1160. V pamäti prístroja môže byť rozsiahla knihovňa testovacích programov ako normovaných, tak aj odladených priamo užívateľom. Regulácia tlaku a meranie objemu sú vykonávané digitálne.prospekt tu