Viskozimetre

Walter Herzog by PAC


Analyzátory sú ponúkané vo dvoch prevedeniach, ktoré sa od seba líšia typom použitého tesnenia z dôvodov spoľahlivého stanovenia ropných vzoriek a vstupom vzoriek, ktorý je u jedného typu umiestnený na dne a umožňuje tak prípadné pripojenie viskozimetra na autosampler. Ten sa vyznačuje i možnosťou zaradenia predhrievania vzorky pred vlastným začiatkom analýzy.

HVM 472 - Automatický viacrozsahový viskozimeter

Automatický viacrozsahový Ubbelohde viskozimeter Herzog HVM 472 meria priehľadné a nepriehľadné kvapaliny po dobu menej ako päť minút s jedinečným dvojitým kúpeľom navrhnutým pre dva súčasné testy pri dvoch odlišných teplotách. Navyše, revolučný autosampler ponúka skutočne nepretržitú prevádzku: použité nádobky automaticky odstráni a kedykoľvek vám umožní pridať nové vzorky .... dokonca i v polovici testu! HVM 472 spĺňa ba dokonca prevyšuje požiadavky ASTM D 445. Výsledky môžete exportovať do tlačiarne alebo do LIMS. Pre rozšírenú prevádzku a spravovanie údajov pridajte HLIS (Herzog Laboratory Information System), založený na Windows. 

HVU 480 /481 - automatický viskozimeter

Automatický viskozimeter HVU 480 meria kinematickú viskozitu pomocou Ubbelohde kapilár podľa ASTM D 446. Vysoko stabilný kúpeľ má dve meracie pozície, detekcia je založená buď na princípe NIR, alebo NTC pre tmavé vzorky. Prístroj je schopný merať v teplotnom rozsahu 20 - 150°C. Čistenie prebieha automaticky dvoma rozpúšťadlami, ich spotreba je minimalizovaná na cca 40 ml. Prístroj môže pracovať ako samostatná jednotka, prípadne pomocou HLIS pripojený k riadiacemu počítaču.

HVU 482- nízkoteplotný automatický viskozimeter

Automatický viskozimeter HVU 482 sa základnými technickými parametrami zhoduje s predchádzajúcim typom. Tento analyzátor je však určený pre meranie viskozity vzoriek pri teplote -40°C...+100°C, nakoľko má už v sebe zabudovaný kryostat. Ďalšími rozdielmi sú možnosť použitia tohto typu s agresívnymi rozpúšťadlami - vďaka inému typu tesnenia, a príprava prepojenia viskozimetra s autosamplerom.