Ostatné analyzátory

Walter Herzog by PAC

HRB 754 Automatický prístroj bodu mäknutia, 

krúžok-gulička

Analyzátor meria v automatickom usporiadaní bod mäknutia bitomenov, dechtov, smôl a iných vysoko vriacich frakcií štandardnou metódou krúžok - gulička. Jedinou manuálnou operáciou je vloženie vzorky do prístroja, zadanie jej identifikácie, voľba vhodného programu a odštartovanie testu tlačidlom Štart. 

Okrem už vložených programov podľa existujúcich noriem (ASTM D 36, ASTM E 28, IP 58, ISO 4625, DIN 52011, EN 1427) je možné naprogramovať prístroj podľa vlastných požiadaviek. Všetky príkazy a údaje sa do prístroja vkladajú jednoducho pomocou dotykovej obrazovky. Po celý čas je k dispozícii on-line nápoveda. Prístroj je schopný merať až do teploty 200°C, s prídavným modelom až 250°C. Umožňuje pripojenie ďalšieho prídavného prístroja, ktorý je riadený z hlavnej jednotky.

HVP 972 Automatický prístroj tlaku nasýtených pár (Reid)

Analyzátor tlaku pár benzínov používa mini metódu podľa D6378-99, D 5191-99 a EN 13016-1/IP394. Meracia cela je ľahko čistiteľná a jej obsluha je veľmi jednoduchá. LED displej zobrazuje nameraný tlak pár a aktuálnu teplotu meracej cely. Doba analýzy je maximálne dve minúty. Nemeraný tlak je uvádzaný v jednotkách zvolených užívateľom.

CETANE ID 510- stanovenie cetánového čísla nafty

Stanovenie cetánového čísla palív vrátane MERA pomocou metódy FIT. Pracuje podľa normy ASTM D7668, ktorá je plnohodnotnou alternatívou klasických skúšok na cetánovom stroji.