Automatické analyzátory bodu vzplanutia rady HFP360

Walter Herzog by PAC

HFP 360 - Analyzátor bodu vzplanutia podľa Pensky Martensa

Automatický analyzátor pre stanovenie bodu vzplanutia Pensky Martens je prístroj riadený mikroprocesorom a stanovujúci túto vlastnosť podľa ASTM D 93, metóda A a B a podľa ostatných súvisiacich noriem. 

Jednoduchá obsluha je umožnená dotykovou obrazovkou. Vďaka nej je k dispozícii i "on-line" HELP program, ktorý sprevádza užívateľa počas celej procedúry. Vedľa normovaných metodík môže byť zákazníkom priamo odladená špeciálna testovacia procedúra, ktorých je možné do pamäti uložiť až 19. K dispozícii je i "SLAVE" jednotka, ktorá nie je vybavená plnohodnotnou elektronikou a musí byť pripojená k hlavnej jednotke. Prístroj môže byť vybavený elektrickým alebo plynovým inicializačným zdrojom. Kapacita pamäte je 300 výsledkov. 

HFP 362 - Analyzátor bodu vzplanutia podľa Taga

Analyzátor HFP 362 pre stanovenie bodu vzplanutia TAG sa po elektronickej stránke zhoduje s HFP 360. Jediným rozdielom je testovacia mechanika, ktorá môže byť servisnou organizáciou ľahko vymenená. Prístroj pracuje podľa normovaného postupu podľa ASTM D 56. 

HFP 364 - Analyzátor bodu vzplanutia podľa Abela

HFP 3654 je automatický analyzátor pre stanovenie bodu vzplanutia Abel podľa IP 170. Všetky ostatné vlastnosti sú zhodné s predchádzajúcimi typmi.