Semiautomatické analyzátory bodu vzplanutia rada HFP380

Walter Herzog by PAC


Výrobca ponúka ucelený rady analyzátorov bodu vzplanutia Abel, Tag a Pensky - Martens či už v semiautomatickou prevedení (rad 380), alebo v plneautomatickom prevedení s dotykovou obrazovkou, ktoré majú zhodnú elektronickú časť.

HFP 380 - Analyzátor bodu vzplanutia podľa Pensky Martensa

Semiautomatický analyzátor pre stanovenie bodu vzplanutia v uzavretom tégliku Pensky Martens stanovuje túto vlastnosť podľa ASTM D 93 A&B a podľa ostatných súvisiacich noriem (ISO 2719 A&B, EN 22719A&B). Má zabudovaný elektrický ohrev s manuálnym nastavovaním a vizuálnou detekciou bodu vzplanutia. Miešanie vzorky je tiež automatické.

HFP 382 - Analyzátor bodu vzplanutia podľa Taga

Analyzátor HFP 382 pre stanovenie bodu vzplanutia v uzavretom tégliku TAG sa z technického hľadiska takmer zhoduje s HFP 380. Prístroj pracuje podľa normovaného postupu v súlade s ASTM D 56.

HFP 384 - Analyzátor bodu vzplanutia podľa Abel

Analyzátor HFP 362 pre stanovenie bodu vzplanutia v uzavretom tégliku podľa Abela sa z technického hľadiska takmer zhoduje s HFP 380. Prístroj pracuje podľa normovaného postupu v súlade s IP 170 / ISO13736.

HFP 386 - Analyzátor bodu vzplanutia podľa Clevelanda

Analyzátor HFP 362 pre stanovenie bodu vzplanutia v otvorenom tégliku podľa Clevelanda sa z technického hľadiska takmer zhoduje s HFP 380. Prístroj pracuje podľa normovaného postupu v súlade s ASTM D92, IP 36, ISO 2592, DIN EN 22592.