Viskozimetre

ISL by PAC


Automatické viskozimetre pracujú s prietokovými meracími kapilárami a celý cyklus zahàňa meranie, čistenie a sušenie meracích kapilár.

VH2 - Automatický Houillon Viskozimeter

Tieto automatické analyzátory merajú kinematickú viskozitu mazacích olejov, polymerov a rôznych kvapalín pri použití metódy Houllion. Mikropočítač môže riadiť až štyri nezávislé kúpele, každý z kúpeľov umožňuje umiestnenie štyroch meracích trubíc. Celé meranie trvá len 50 - 60 s. Model VH2 umožňuje zaradenie dvoch rozpúšťadiel pre premytie meracích trubíc. Teplotný rozsah merania je 20 - 110°C. viskozitný rozsah je 3 - 2.000 cSt. Systém je riadený počítačom.