Stanovenie hustoty

ISL by PAC

Digitálne hustomery rady VIDA

Digitálne hustomery rady VIDA umožňujú stanovenie hustoty kvapalných, ropných produktov metódou oscilačnej U-trubice podľa STN EN ISO 12185, v meracom rozsahu 0 - 3 g/cm3, s presnosťou až 0,00001 g / cm3. Prednosťami danej rady je automatická detekcia možných bublín, čistenie meracej trubice ultrazvukom, ako aj materiálové prevedenie trubice-nerez, a iné