Ostatné

ISL by PAC


  • TVB 445 - Viskozimetrický kúpeľ
  • TLV 25 - Viskozimetrický kúpeľ pre nízkoteplotné meranie viskozity (do -60°C)
  • NCK 2 5G- Analyzátor straty vyparovaním podľa Noacka
  • RB 36 5G - Automatický analyzátor bodu mäknutia

TVB 445 - Viskozimetrický kúpeľ

Tento termostatický kúpeľ umožňuje meranie viskozity pomocou kapilár pri presne nastavenej teplote.Maximálny počet meracích kapilár 7, teplotný rozsah do 230°C, teplotná stabilita +/-0,01°C, zabudovaný chladiaci had a iné.

TLV 25 - Viskozimetrický kúpeľ pre nízkoteplotné meranie viskozity (do -60°C)

Tento termostatický kúpeľ umožňuje meranie viskozity pomocou kapilár pri presne nastavenej teplote. Teplotný rozsah -60°C do +60°C, teplotná stabilita +/-0,03°C, ako príslušenstvo je nutný kryostat (odporúčaný typ ISL KV 40 alebo ISL KV80).

NCK 2 5G- Analyzátor straty vyparovaním podľa Noacka

Jedná sa o prvý Analyzátor Noack, ktorý nepoužíva "Wood's" kov. Teplotná sonda je umiestnená priamo vo vzorke. Vďaka tejto celkom novej konštrukcii je dosahovaná presnosť ako nikdy predtým a umožňuje ľahšiu reguláciu teploty. Vzorka oleja je umiestnená do vyparovacieho kelímku, ktorý je potom zohrievaný na 250°C po dobu 60 minút. Počas celého testu sú výpary odsávané prúdom vzduchu, vytvoreným konštantným vákuom. Straty vyparovaním sú potom vypočítané z rozdielu hmotnosti pred testom a po ňom.

RB 36 5G - Automatický analyzátor bodu mäknutia

Tento analyzátor pracujúci metódou krúžok - gulička meria bod mäknutia bitúmenov. Prístroj dokáže stanoviť bod mäknutia v teplotnom rozsahu 0-220°C, pričom je usporiadaný na simultánne nezávislé testovanie dvoch vzoriek naraz. Zabudovaný elektronický termostat Peltier s ohrevom 5K/min, ktorý umožňuje aj účinné chladenie po teste, a sofistikovaný softvér predurčujú analyzátor k rýchlym a vysokopresným výsledkom meraní.