Analyzátory pre stanovenie bodu vzplanutia

ISL by PAC


Ponúkané analyzátory pokrývajú celý rozsah bežných postupov stanovujúcich body vzplanutia - Abel, Pensky - Martens, Cleveland.

FP92 5G2 - Automatický analyzátor bodu vzplanutia a horenia podľa Clevelanda

Analyzátor je určený na meranie bodu vzplanutia v otvorenom kelímku (Cleveland) v teplotnom rozsahu do 400°C. Ako inicializačný zdroj je používaný plynový plamienok s automatickým zapaľovaním.

Prístroj je vybavený nízkonapäťovým ohrievaním, automatickou korekciou na barometrický tlak, automatickou kalibráciou a detekciou prehriatia s následným ukončením testu. Pri meraní asfaltových vzoriek je možné ich predhriatie. Ako voliteľné príslušenstvo je možné pripojiť šesťmiestny karusel.

FP93 5G - Automatický analyzátor bodu vzplanutia Pensky - Martens v uzatvorenom kelímku

Prístroj je určený pre meranie bodu vzplanutia Pensky-Martens v uzatvorenom kelímku až do teploty 370°C. Môže byť vybavený elektrickým alebo plynovým inicializačným zdrojom. Pri informatívnom meraní je pre rýchlu informáciu možné zvoliť i tzv. "rýchly test".

FP56 5G Automatický analyzátor bodu vzplanutia TAG v uzatvorenom kelímku

Automatický analyzátor TAG je určený pre stanovovanie bodu vzplanutia kvapalných látok v tepelnom rozsahu -20°C až + 93°C. Ako inicializačný zdroj je používaný buď plynový plamienok alebo elektrická špirálka. Prístroj má externé chladenie a pre teploty nižšie ako je teplota okolia je nutné použiť externý zdroj chladiaceho média. Prístroj umožňuje simulované meranie bodu vzplanutia Abel.

FP170 5G - Automatický analyzátor bodu vzplanutia Abel

Analyzátor slúži pre určenie bodu vzplanutia kvapalných vzoriek v teplotnom rozsahu od -30°C až +70°C. Ako inicializačný zdroj je používaný plynový plamienok alebo odporová špirálka. Umožňuje simulované meranie bodu vzplanutia TAG.