Software Herzog

Walter Herzog by PAC

Software IRIS

V ponuke PAC konzorcia je aj špeciálny software umožňujúci prepojenie všetkých automatických analyzátorov celej rady PAC - novších typov, archiváciu výsledkov a ich prípadné štatistické spracovanie. Môže tiež slúžiť ako predstupeň pre prenos výsledkov do LIMS.

IRIS software umožňuje pripojenie všetkých analyzátorov do laboratórnej siete a následné obdržanie údajov. Taktiež umožňuje riadenie pripojených analyzátorov z jedného PC.