Laboratórne prístroje iné


Naša spoločnosť dodáva analyzátory aj od ďalších výrobcov a to :
- sušiarne, inkubátory a vysokoteplotné piecky od firmy Carbolite, U.K.
- termostatické a viskozimetrické kúpele od firmy Tamson, Holandsko, a Julabo, SRN
- rotačné viskozimetre typu Brookfield od firmy Viscotech, Španielsko

Ďalší výrobcovia: