Waukesha

Skúšobné motory pre stanovenie oktánového čísla : 

Klasická a normovaná metodika stanovenia oktánového čísla je jeho stanovením na skúšobnom motore. K dispozícii sú motory pre stanovenie oktánového čísla výskumnou a motorovou metódou. Samotné stanovenie OČ vyhovuje ASTM D2699 (ISO 5164) a ASTM D2700 (ISO 5163). 


CFRF1/F2 - Skúšobný motor na stanovenie oktánového čísla benzínov výskumnou a motorovou metódou 
(CFR F1/F2 -kombinovaná metóda)

Skúšobné motory pre stanovenie cetánového čísla : 

V prípade požiadavky na normované stanovenie cetánového čísla existuje len jediná možnosť ako ho stanoviť - skúšobný motor. Meranie vyhovuje normám ASTM D613 (ISO 5165).


CFR F-5 - Skúšobný motor na stanovenie cetánového čísla nafty

Skúšobné motory pre stanovenie oktánového čísla leteckých benzínov : 

Meranie vyhovuje normám ASTM D909 (IP Method 119). 


CFR F-4 - Skúšobný motor na stanovenie oktánového čísla leteckých benzínov metódou s turbokompresorom