Táto stránka funguje v ľubovoľnom prehliadači, najlepšie však vyzerá v prehliadačoch podporujúcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak čítate túto správu, váš prehliadač zrejme dostatočne nepodporuje CSS. Stránku vidíte bez pokročilejšieho formátovania, ale s plne prístupným kompletným obsahom.

 

Procesné analyzátory   

     

    Naša spoločnosť je exkluzívnym autorizovaným distribútorom konzorcia PAC Group (AC Analytical Controls, Advanced Sensor, Alcor, Antek,  Cambridge Viscosity, ISL, Petrospec, Walter Herzog, Precision Scientific)  pre Slovenskú republiku vrátane certifikovaného servisu, zaškolených technikov a plnej aplikačnej podpory uvedených výrobcov.

Prehľadný katalóg všetkých procesných prístrojov tu

 -obsah síry,  dusíka                                

 

-nízkoteplotné vlast. palív,  bod vzplanutia, tlak pár

   

- mikrodestilačná jednotka       MICRODIST

                                                                                                                                                  

                                                

  

-znečistenie vôd ropnými  látkami  

          

- procesné , online     viskozimetre