Táto stránka funguje v ľubovoľnom prehliadači, najlepšie však vyzerá v prehliadačoch podporujúcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak čítate túto správu, váš prehliadač zrejme dostatočne nepodporuje CSS. Stránku vidíte bez pokročilejšieho formátovania, ale s plne prístupným kompletným obsahom.

                               Ďalší   výrobcovia: 

 


-refraktometre, polarimetre,
sacharimetre, opt. otáčavosť,

  procesné refraktometre
   

                            
- kalorimetre, reaktory

 

 

- mazivosť a iné špecifické
parametre palív a ropných
produktov

  
- špecifické analyzátory
pre všetky typy olejov
mazív,

  
- ED-XRF, WD-XRF , XRD
 analyzátory na všetky 
 aplikácie v priemysle, laboratóriach,

 

-softvérové systémy a    
aplikácie, vzorkovače
na odbery vzoriek

          

     
- obsah uhlíka, dusíka v
pitných a odpadových
vodách  (TOC/TN), obsah prchavých zložiek (VOC)


 

     

           - oktánové, cetánové číslo palív
             FIT analyzátor

                 

          

 

 

 

Okrem uvedených  výrobcov naša spoločnosť dodáva analyzátory ďalších výrobcov  a to :
- sušiarne, inkubátory a vysokoteplotné piecky od firmy Carbolite, U.K.
-- termostatické a viskozimetrické kúpele od firmy Tamson, Holandsko, a Julabo, SRN
- rotačné viskozimetre typu Brookfield od firmy Viscotech, Španielsko