Táto stránka funguje v ľubovoľnom prehliadači, najlepšie však vyzerá v prehliadačoch podporujúcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak čítate túto správu, váš prehliadač zrejme dostatočne nepodporuje CSS. Stránku vidíte bez pokročilejšieho formátovania, ale s plne prístupným kompletným obsahom.


Laboratórne analyzátory 
 


   Naša spoločnosť je exkluzívnym autorizovaným distribútorom konzorcia PAC Group (AC Analytical Controls, Advanced Sensor, Alcor, Antek,  Cambridge Viscosity, ISL, Petrospec, Walter Herzog, Precision Scientific)  pre Slovenskú republiku vrátane certifikovaného servisu, zaškolených technikov a plnej aplikačnej podpory uvedených výrobcov.

Prehľadný katalóg všetkých laboratórnych prístrojov tu

          

-karbonizačný zvyšok,
JFTOT tepelná stabilita
(letecké palivá), iné

- obsah síry, dusíka 
v ropných produktoch 

 

 

chromatografické aplikácie na analýzu palív                                 

  

       laboratórne viskozimetre

 

          
- destilácia, nízkoteplotné
vlastnosti (bod tuhnutia,zákalu,
 kryštalizácie, filtrovateľnosť)
bod vzplanutia,bod mäknutia,

Noack, anilínový bod...

 

-destilácia, nízkoteplotné
 vlastnosti (bod tuhnutia,zákalu,
kryštalizácie, filtrovateľnosť)
tlak nasýtených pár, bod vzplanutia,
bod mäknutia, viskozimetre,...

-analyzátory zloženia palív,
 bionafty
  

 

 

  

 

 

 


-refraktometre, polarimetre,
sacharimetre, opt. otáčavosť,

  procesné refraktometre
   

  

Ďalší   výrobcovia:  

 

                       
- kalorimetre, reaktory

 

 

 - mazivosť a iné špecifické
parametre palív a ropných
produktov

  
- špecifické analyzátory
pre všetky typy olejov
mazív,

  
- ED-XRF, WD-XRF , XRD
 analyzátory na všetky 
 aplikácie v priemysle, laboratóriach,

 

-softvérové systémy a    
aplikácie, vzorkovače
na odbery vzoriek

          

     
- obsah uhlíka, dusíka v
pitných a odpadových
vodách  (TOC/TN)


 

           

           - oktánové, cetánové číslo palív
             FIT analyzátor

                 

          

 

 

 

Okrem uvedených  výrobcov naša spoločnosť dodáva analyzátory ďalších výrobcov  a to :
- sušiarne, inkubátory a vysokoteplotné piecky od firmy Carbolite, U.K.
-- termostatické a viskozimetrické kúpele od firmy Tamson, Holandsko, a Julabo, SRN
- rotačné viskozimetre typu Brookfield od firmy 
Viscotech, Španielsko